Financování


Kupní cena je hrazena následovně:

  • první část kupní ceny ve výši 4% se hradí formou rezervační zálohy do 5 dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy
  • druhá část kupní ceny ve výši 6 % se hradí do 10 dnů ode dne podpisu budoucí kupní smlouvy
  • třetí část kupní ceny ve výši 40 % se hradí do 45 dnů od doručení písemného oznámení developera kupujícímu o tom, že byt je zapsán v katastru nemovitostí jako rozestavěná bytová jednotka
  • čtvrtá část kupní ceny ve výši 40 % se hradí do 30 dnů od doručení písemného oznámení developera kupujícímu o tom, že byt je stavebně dokončen (s výjimkou finálního dokončení podlahy)
  • pátá část kupní ceny ve výši 10 % se hradí do 30 dnů od doručení písemného oznámení developera kupujícímu o tom, že došlo k nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
Servio s.r.o., Náměstí svobody 9, Brno, 602 00, +420 736 124 954
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!